Türk Yunan İlişkileri Ve Türk-Rum Nüfus Mübadelesi

Bugünkü Yunanistan, (Mora Yarımadası) 500 seneden daha uzun bir süre Osmanlı Toprağı olmuştur. Bölgeye yerleşen Türkler, bu yarım adada diğer halklarla birlikte uzun yıllar yaşamıştır. İşler kötüye gitmeye başlayınca gemiyi ilk terk edenler gibi, Yunanlar bazı fitne tohumlar atmış ve ciddi sorunları da beraberlerinde getirmiştir. Türk Yunan İlişkileri Ve Türk-Rum Nüfus Mübadelesi konusunda sorunun ilk kıvılcımlarının da bu noktada çıktığını söylemek mümkün olabilir. Yazar zaten Yunanların ne tarz bir program izlediğini de detaylı olarak kitabında dile getirmiştir.

Her Yönü İle Türk Yunan İlişkileri Ve Türk-Rum Nüfus Mübadelesi

Türk Yunan İlişkileri Ve Türk-Rum Nüfus Mübadelesi

Türk Yunan İlişkileri Ve Türk-Rum Nüfus Mübadelesi

Yine de özetleyecek olursak; Balkan Savaşlarından hemen önce Balkan yarımadasında yer alan Türklere baskı yapılması yada katliam yapılarak o bölgeleri Yunanlaştırma prensipleri uygulanmıştır. Bu durumda da yüzlerce yıldır Osmanlı tarafından dostça yönetilen bu topraklarda nüfus mübadelesi sorununu gündeme getirmiştir.

Diğer bir sorun ise Türk Yunan İlişkileri Ve Türk-Rum Nüfus Mübadelesi eserinde de detaylı olarak işlendiği üzere Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruzdan hemen öncesinde Ege Yarımadasında’da işgale başlayan Yunanların uyguladığı politikadır. Bu sefer baskı yapmak yok, katliamlar başlamış ve bölge halkı haklı olarak isyana gelmiştir.

Yakın tarihimizde çok fazla işlenmeyen bir konu olarak nüfus mübadelesi son derece önemli hususlarında üzerinde durmaktadır. Başlıca nokta ise Yunan-Türk ilişkilerinin ne boyutlara geldiği ve mübadelenin neden zorunlu bir hal aldığı üzerinde yoğunlaştığı konulardır.

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*